Boken

Boken handler hovedsakelig om den historiske perioden med stor detalj og imponerende research.

Den skildrer ulike elementer av jødenes ankomst, deltagelse og liv i byen. Den tar for seg idrett, næringsliv sosialt liv, men også den stigende usikkerheten og angsten. Leseren får ta del i arrestasjonene, deportasjonen og utryddelsen. Andre sider, som de ubehagelige fakta om plyndring av leiligheter, butikker og verdipapirer, er selvsagt beskrevet med stor detaljrikdom. Forfatteren Henrik Broberg har arbeidet i mange år med dette historiske prosjekt.

Boken er i salg og kan bestilles direkte fra Henrik Broberg, Henrikx@online.no

Henrik er i arbeid med ny bok som blir å gå dypere inn i den mørke siden av fortellingen og dokumentere en rekke hendelser fra tiden hvor nazistene regjerte Tromsø.