Om Prosjektet

«Da byen ble stille» handler om å bringe tilbake minnet om de jødiske menneskene som levde i Tromsø fra 1910 til 1945. De hadde funnet en fredelig by langt nord og hadde etablert seg her med sine familier. De var godt integrert og en del av kultur, idrett, forretningsliv og dagliglivet i byen langt nord. Så kom andre verdenskrig der norske og tyske nazister sto for en plyndring og et folkemord som kanskje er den største tragedien i byens historie. I det videre arbeidet ble det slående for oss, at lite eller ingenting fantes av minnet og kunnskap om disse 50 talls medborgerne, eller om hva som skjedde i Tromsø i disse tragiske krigsårene. Det er også slående hvor vanskelig det er for mange å snakke om dette i dag. På begge sider sitter etterkommere uten kunnskap om hva som skjedde. De fleste mangler også mot til å snakke om dette, som om trauma er for stort, eller som man er skyldig i sine forfedres gjerninger? Også offentlige arkiver, museer, forfattere osv. har unnlatt å bearbeide denne delen av historien. Noen saksdokumenter er endog fortsatt unndratt offentlighet! Prosjektets hovedoppgave blir å hindre at nazistene lyktes i sin plan om å utrydde, ikke bare menneskene men også minnene om dem og hva som skjedde i nord.

Videre er det vårt mål å, etter beste evne, å dra historien over i nåtid. Se på hvilke mekanismer som gjelder og tenke over konsekvensene ved manglende bearbeiding av vår egen problematiske historie. Enda mer utfordrende er det å spørre om, eller hvorfor liknende oppblomstring av ekstremisme skjer mange plasser også i dag? Stigmatiserer vi andre kulturer, religioner og etniske grupper og hva leder det til? Er det mulig å ruste seg mot gjentakelse av historiske feilgrep, uten å først få fram fakta og sannheten om vår egen nære fortid?

Prosjektet bygges opp som et CROSS MEDIA prosjekt som består av flere ulike elementer som virker sammen, for å formidle og belyse tematikken på best mulig måte og til flere målgrupper. Nettstedet www.dabyenblestille.no vil fungere som et senter for filmen, boken, det digitale arkivet og flere kommende elementer, et undervisningsopplegg og nyheter. Mye er ferdig mens mer er på planleggingsstadiet. Hva som kommer avhenger blant annet av videre finansiering og hvordan vi lykkes å samarbeide med mulige andre partnere; støtt prosjektet.