Støtt Prosjektet

Prosjektet har oppnådd støtte fra mange gode partnere, men disse kildene er i stor grad «oppbrukt» så for å videreføre dette er vi helt avhengig av at du/dere støtter prosjektet. Det kan skje gjennom sosiale medier, artikler osv. Vi har allerede lagt store mengder gratis arbeid inn i dette, men pengestøtte er helt nødvendig for å fortsette arbeidet. Spesielt kan mye gjøres mot undervisning og spesielt med det digitale arkivet som kan mangedobles på innhold. Språkversjoner av hele nettstedet, i alle fall engelsk hadde også vært flott å få til.

Om du ønsker kan du kontakte oss via e-post dabyenblestille@gmail.com

Penge donasjoner kan gis gjennom Vips 928 928 81, til bankkonto 6420 05 38771 eller gjennom PayPal: