Sadio Nor Teater

Sadio Nor Teater Krystallnattvandring (Foto: Ingun A Mæhlum)

Sadio Nor Teater, tiårig teater med tilhold i Tromsø, generelt opptatt av skuespilleren i sentrum for skapende scenekunst og portretterer ofte historiske folk og miljøer fra Nord.

I 2016 var det 75 år siden arrestasjonen av jødefamiliene i Tromsø under 2. verdenskrig. Sadio Nor Teater markerte hendelsen med ei vandring hvor de forteller om hvordan familiene levde i Tromsø, dagen før og dagen etter arrestasjonen. Under vandringa funderer vi over hvordan vi skal forholde oss til dem som ble arrestert: som dem som forsvant? Som han som var så god i idrett? Som hun som drømte om å bli danser? Vandringa ble støttet av Norsk kulturråd, Troms fylkeskommune og Tromsø kommune.

For mer informasjon gå til: http://www.sadionor.com