* Stumbling stones

IMG_5500

Snublesteiner seremoni for Caplan familien i Tromsø.