Undervisning

Forfatter Henrik Broberg kan tilby spennende og utfyllendeforedrag for skoler, organisasjoner og grupper som ønsker besøk, eventuelt i forbindelse med filmvisning. Vi kan skreddersy opplegg og vi vil videreutvikle denne aktiviteten med digitalt arkivet for eksempel i samarbeid med den kulturelle skolesekken håper vi. Ta kontakt!